Polska wersja językowa Angielska wersja językowa Niemiecka wersja językowa Włoska wersja językowa Hiszpańska wersja językowa Francuska wersja językowa

O firmie

  
"koTwa" - polskie zakotwienia skalne

Firma została założona 1 lutego 2008 r. w celu wdrożenia produktów i promowania marki „koTwa”. Łącząc ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnej działalności gospodarczej (między innymi budownictwo i metaloplastyka) i wieloletnią pasję wspinaczkową oraz wykorzystując doświadczenia z eksploracji skalnej, rozpoczęliśmy produkcję różnorodnych zakotwień skalnych. Główną ideą jaka nam przyświecała to uzyskać produkt najwyższej jakości i znacznie obniżyć finalną cenę w porównaniu do innych producentów europejskich. Oba te założenia udało się spełnić wyśmienicie!

Równocześnie pragnąc zaoferować kompletny system zamocowań skalnych nawiązaliśmy współpracę z firmą „fischerpolska”, będącą przedstawicielem renomowanej niemieckiej firmy „fischer”. Różnorodne mocowania chemiczne i mechaniczne tej firmy uzupełniły naszą ofertę pozwalając stworzyć kompletny system zamocowań skalnych, charakteryzujący się wszechstronnością i możliwością zastosowania we wszelkich spotykanych podłożach skalnych.
Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych produktów są wyniki badań przeprowadzone w Laboratorium Badań Struktury i Własności Mechanicznych Instytutu Odlewnictwa w Krakowie. Systemy zamocowań skalnych „koTwa” posiadają wytrzymałość wielokrotnie przewyższającą wymagane normy!
 
 
Od początku swojego istnienia, w miarę swoich skromnych możliwości, Firma "koTwa" starała się wspierać cenne przedsięwzięcia społeczne. Uważamy, że wrażliwość i odpowiedzialność obywatelska, wymaga od przedsiębiorców propagowania postaw pro-społecznych, co w krajach wysokorozwiniętych jest standardem.
 
W roku 2008 Firma "Kotwa" dostarczała swoje produkty IŚW "Nasze Skały" za pośrednictwem Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, udzielając, w ramach dedykowanej  akcji promocyjnej, znacznych rabatów i rezygnując z zysków z tytułu sprzedaży. Łączna kwota rabatów wyniosła 1.169,71 zł.
 
Od roku 2009 wspieramy Fundację Wspierania Rozwoju Wspinaczki "Wspinka", przekazując na jej działania statutowe środki pieniężne oraz darowizny rzeczowe o łącznej wartości 4.046,51 zł. Oprócz tego, współpracując z innymi firmami oraz osobami fizycznymi, pomogliśmy pozyskać darowizny na rzecz Fundacji WSPINKA na łączną kwotę 16.582,72 zł.
 
WSPIERAMY

Fundacja WSPINKA